till översättare

Är Du översättare får Du gärna skicka ditt CV och uppgifter om prisnivå till oss.
Vi behöver i dagsläget i första hand fler översättare till och från svenska, men även till och från engelska.
Vi lovar inte att besvara Ditt meddelande genast vi fått det, men väl att spara Ditt mejl för senare behov.

to translators
If you are a translator, you are welcome to send your CV and details of pricing to us.
We currently need more translators into and from Swedish, but also into and from English.
We do not promise to answer your email once we received it, but we will save it for future use.