sättning/DTP

Vi framställer original på ALLA språk oavsett skrivtecken eller läsriktning.

Några exempel:
Afrikaan, somaliska, tigrinja,
Arabiska, persiska, sorani, hebreiska,
Japanska, kinesiska, koreanska
Thai, khmer, hmong, hindi
Ryska, polska, tjeckiska, ungerska
Engelska, tyska, franska
Norska, danska, isländska
och så vidare...

Du får snabba ledtider och ett personligt, serviceinriktat bemötande. Vår målsättning är att i möjligaste mål leverera korrändringar och tillägg med ”vändande e-post”.

Du talar alltid med oss som gör jobbet. Inte med en projektledare, utan grafisk utbildning, som ska föra dina instruktioner vidare, på engelska, kanske i flera led, och kanske till någon som sitter i en helt annan tidszon!

Vi finns tillgängliga för snabba insatser när du jobbar. Du behöver inte fundera på tidskillnader, utländska helgdagar eller religiösa högtider.

typografi och ortografi
Alla språk har sina egna regler för hur ord ska avstavas. Detsamma gäller t ex hur citattecknen ska se ut och placeras. Mycket viktigt är också att de diakritiska tecknen för en korrekt utformning.
Vi ser inte bara till att det blir rätt. Det ska se snyggt ut också!