visste du...

I svenska och många andra språk används arabiska siffror. De kallas arabiska, dels därför att de kommit till oss via arabiskan (själva ordet "siffra" kommer från arabiskan), men också för att skilja dem från de romerska siffrorna (I, II, III, IV, V osv.) som numer mest används på urtavlor och i kapitelindelningar.

I nutida arabiska används däremot indiska siffror. Men på en del håll i arabvärlden använder man samma arabiska siffror som vi.

I persiska (farsi) används persiska siffror. De är identiska med de indiska, så när som på ”4”, ”5” och ”6”. Om Du lutar huvudet åt höger känner du igen siffrorna 1-4! Noll och nio är också lätta att känna igen. Nollan kom för övrigt till oss via arabvärlden - den romerska sifferserien saknar ju tecken för ”noll”.

Vill man komplicera saken ytterligare (och det vill man ju), kan nämnas att det också finns siffror i språket hindi. Siffrorna i hindi liknar inte de indiska siffror som används i arabiskan. Snarare påminner ”0”, ”2” och ”3” om de siffror som vi använder.

Andra språk med egna siffror är thailändska och burmesiska. Den som varit i Thailand har antagligen sett de thailändska siffrorna på sedlarna - men annars använder thailändarna för det mesta "vanliga" arabiska siffror.

Japaner och kineser använder samma arabiska siffror som vi, men på japanska och kinesiska kan man också skriva siffror med tecken – på samma sätt som vi kan skriva siffror med bokstäver.